loader imageV-forslag:

Tank lokomotiver med dansk biodiesel

Venstres Kristian Pihl Lorentzen stiller spørgsmål til transportministeren – han mener, at DSB og Arriva skal bruge diesel produceret på raps fra danske marker.

Tank lokomotiver med biodiesel fra dansk raps

Biodiesel produceret på raps kan blive den hurtige genvej til CO2-besparelser på de danske skinner. Det mener Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.
En stor del af lokomotiverne kører fortsat på fossil diesel, og den kan ifølge transportordføreren med fordel skiftes ud med dansk biodiesel hurtigst muligt. Lokomotiver kan allerede i morgen og uden tekniske ændringer køre på biodiesel, som er et afprøvet brændstof til den tunge transport. – Det er oplagt, at DSB og Arriva hiver denne klimagevinst hjem. På længere sigt skal al togtransport over på el, og DSB får i 2024 nye el-tog, som i princippet skal køre på havmøllestrøm. Det tager dog tid at omstille driften, og indtil det er sket, er biodiesel en løsning, som bør vurderes nøje, siger Kristian Pihl Lorentzen. Han besøgte forleden virksomheden Emmelev A/S i Otterup på Fyn, som producerer biodiesel på grundlag af raps fra danske marker. I dag blandes biodiesel i al almindelig diesel, der tankes i hele Europa, og eksempelvis i Sverige kører en del af de tunge lastbiler og busser udelukkende på biodiesel, fortalte medejer af Emmelev A/S, Morten Simonsen.
Spørger ministeren
Kristian Pihl Lorentzen har efter besøget hos Emmelev A/S stillet transportminister Benny Engelbrecht nogle spørgsmål om mulighederne for biodiesel i dieseltog og diesellokomotiver. Han beder ministeren oplyse, hvor mange ton CO2 der frem mod 2030 år for år kan fortrænges, hvis der fra og med januar 2021 anvendes biodiesel i DSB’s og Arrivas diesellokomotiver og dieseltog. Desuden beder han ministeren svare på, hvor stor en ekstra driftsomkostning en sådan grøn transportfremmende foranstaltning samlet set og år for år vil medføre. – Vi skal have gang i forhandlingerne om klimaindsatsen på transportområdet. Erhvervslivet efterlyser rammevilkår på kort og lang sigt, så de kender vilkårene. Det handler jo om at sætte mål for hvor meget CO2-belastningen skal nedbringes, så erhvervslivet kan finde de mest omkostningsbesparende muligheder. Og her ser jeg biodiesel som en god løsning på kort sigt, siger Kristian Pihl Lorentzen.
Kristian Pihl Lorentzen (V), ser det som realistisk, at de danske tog kommer til at køre på klimadiesel. Foto: Steen Brogaard