loader imageRobotmaskinstation skal køre på dansk biodiesel

Robotmaskinstation skal køre på dansk biodiesel

Emmelev A/S og Robotti As a Service har indgået en aftale om at levere biodiesel produceret på dansk raps til alle selskabets markrobotter.
De kommer udelukkende til at køre på biodiesel, og samarbejdet gør maskinstationen 100 procent fossilfri samt baner vejen for grønnere markarbejde. Samarbejdet med Robotti As a Service bliver det første af sin slags, hvor landbrugsmaskiner skal køre 100 procent på biodiesel. ”Vi laver biodiesel som en del af den grønne omstilling, og Robotti As a Service har selvsamme mål om at være et grønnere alternativ. Derfor har det været oplagt at starte et samarbejde. Vi vil gerne vise, at biodiesel kan bruges i markarbejdet, og at en transformation mod grønnere produktion allerede nu kan tages i brug i Danmark,” siger Morten Simonsen, medejer hos Emmelev A/S. Emmelev A/S er en oliemølle og biodieselfabrik ved Otterup på Nordfyn, der har produceret biodiesel siden 2001. Virksomheden arbejder blandt andet ud fra et princip om kun at modtage raps fra marker i en omkreds af 200 km. Emmelev A/S har indgået flere aftaler med virksomheder om brug af 100 procent biodiesel i tanken – det gælder bl.a. Mollerup Mølle, Lindø Port of Odense og i november 2020 skibet MTKey Bora fra Sea Tank Chartering. Samarbejdet mellem de to selskaber sættes i gang ved forårets komme, når markarbejdet går i gang. Hos den nyetablerede maskinstation Robotti As a Service er forårsklargøringen også i gang, hvor de selvkørende robotter i år tankes med biodiesel. Kristian Møller, Robotti As a Service manager fortæller, at alle maskinstationens robotter skal være 100 procent fossilfrie, når de klarer årets arbejde. ”At blive fossilfri er en lavthængende frugt, der falder godt i tråd med vores fokus på at være en klimabevidst og bæredygtig maskinstation. Diesel i dag indeholder allerede en lille del biodiesel, så vi ved, at vores robotter kan køre med det. Nu går vi bare hele vejen og lader robotterne køre 100 procent fossilfrit,” siger Kristian Møller.
Biodiesel fortrænger 72 procent af CO2
Biodiesel fra Emmelev A/S er et produkt af raps, hvor 80 procent af rapsen bruges til proteinkager eller glycerin, og 20 procent går til biodieselproduktionen. Biodieslen kan anvendes direkte i biler og maskiner, der i dag kører på fossile brændstoffer, og kan dermed bidrage til CO2-reduktionen, uden at der skal udskiftes materiel. Biodiesel produceret på raps fortrænger 72 procent af den CO2, som almindelig fossil diesel udleder. Dermed vil en maskine, der kører 100 procent på biodiesel, være fire-fem gange mere klimavenlig, end hvis der blev tanket med ren fossil diesel.
Fynsk landbrug: Hvis vi vil videre på den front, er det en god ide
Til foråret skal Robotti As a Service så, radrense og båndsprøjte TH Agros spinatmarker. TH Agro driver 1000 hektar afgrøder ved Ebberup på Fyn. For direktør i selskabet, Torben Thomsen, giver det god mening at have maskinstationen til at tage sig af specialafgrøder som spinat. ”Vi kører allerede nu med den traktor, der bruger mindst mulig diesel til den pågældende opgave, og netop i spinat skal man køre mange gange, så her vil det give en effekt for os, at robotterne kører på biodiesel,” siger Torben Thomsen og tilføjer: ”Det kommer jo ikke til at flytte det store på vores 1000 hektar, når maskinstationen kun skal køre i spinatafgrøderne, men lige nu er det vigtigt med signalværdien og at vise, at hvis vi vil videre på denne front, så vil ethvert tiltag have en positiv indflydelse.”
Fakta
Robotti As a Service
• Maskinstation under AgroIntelli, der kører med fire Robotti og en 110 hk. Traktor • Maskinstationen klarer såning, radrensning, båndsprøjtning i rækkeafgrøder, samt etablering af efterafgrøder • Fra foråret 2021 kører maskinstationen fossilfrit • Markrobotterne, Robotti er bevist mere skånsomme for jordbearbejdningen. Ved båndsprøjtning kan den spare 65 procent af kemikalierne, og den kan køre 24 timer i døgnet
Emmelev A/S
• Emmelev A/S producerer biodiesel på grundlag af danske GMO-frie rapsfrø. Der findes også anden dansk produktion af biodiesel samt storskala-produktion i bl.a. Tyskland, Polen og Sverige. • Når biodiesel er udvundet af rapsfrøene, bruges restproduktet, der udgør cirka 2/3 af den samlede mængde, til proteinholdige og GMO-frie foderkager til kreaturer og erstatter dermed importeret sojaskrå fra andre verdensdele • I Danmark er forbruget af diesel til offentlig transport på godt 150 mio. liter om året. Erstattes denne fossile olie af biodiesel, vil CO2-besparelsen være ca. 300.000 ton om året.