loader imageELantmännen Lantbruk & Maskin

RME: fossilfrit brændstof

100% RME i Valtra traktorer

Energifabriken.se tester Emmelev produkterne
Svensk landbrug betragtes i dag som et af verdens mest bæredygtige, men vi står konstant over for nye udfordringer. På samme tid som vi får flere og flere mund til at fodre, skal vi sørge for at mindske vores indvirkning på klimaet. Det er ikke let, men vi ved, at det er muligt. RME bruges i dag som brændstof i stor skala, også inden for transportbranchen. RME er et fossilfrit dieselalternativ, der blandes med de fleste dieselbrændstoffer. I modsætning til HVO, et andet fossilfrit brændstof, bruges RME sjældent hundrede procent i traktorer. Lantmännen Maskin har sammen med Energifabriken gennemført en test af RME (rapsfrømethylester) som brændstof i landbrugstraktorer.
Baggrund
Den hurtigste vej fremad er fossilfrie brændstoffer, der kan bruges i eksisterende motorer uden behov for ændring eller investering i ny teknologi. I dag er der to sådanne alternativer, og de er HVO, Hydrated Vegetable Oil og RME, RapeseedMethylEster. Det er også vigtigt, at alternativerne er økonomisk forsvarlige, fordi rentabilitet er en vigtig drivkraft og en forudsætning for, at overgangen kan finde sted. HVO har allerede god erfaring med og blandt andet Valtra godkender brugen af ​​HVO i sine traktorer. Der er dog to faktorer, der betyder, at HVO alene ikke kan erstatte diesel som brændstof i traktorer. På den ene side er tilgængeligheden af ​​ren HVO ikke nok til at erstatte al fossil diesel, og på den anden side er de ekstra omkostninger i dag for store, dels på grund af skattelettelser for diesel i landbruget.
RME er et fossilfrit dieselalternativ, der blandes med de fleste dieselbrændstoffer. Men selv 100% RME bruges i dag som brændstof i stor skala, også inden for transportbranchen. I modsætning til HVO bruges 100% RME sjældent i traktorer. Erfaringen er begrænset, og i dag er det vanskeligt at finde traktorer, der er typegodkendt til RME. Da traktorproducenterne ikke godkender brugen af ​​RME, er brugen tilbageholdt. Brændstoffet har ellers den fordel, at det er billigere end diesel, så selvom forbruget er højere, er det et økonomisk interessant alternativ. RME har også den fordel, at det ikke er giftigt, hvilket reducerer risici og letter opbevaring og håndtering. Lantmännen Maskin har sammen med Energifabriken taget initiativ til at teste brugen af ​​100% RME i traktorer i praktisk drift. Landmænd, der tidligere har forsøgt at køre på RME, har undertiden oplevet, at landbrugsmaskins køreegenskaber forværredes, når de bruger RME. Vi ville undersøge, om nutidens forbedrede egenskaber ved RME-brændstof ændrer det og fremhæver rapsfrøpotentialet som brændselsråmateriale, hvor Sverige er i en god position til at blive selvforsynende. Gårdstesten er også et bevis på, at svensk landbrug tager klimatruslen alvorligt og søger løsninger. Håbet er, at svensk raps vil være i stand til at køre os og vores traktorer mod et fossilfrit landbrug.
Implementering
To nye Valtra traktorer blev brugt i testen i 2020-afgrødesæsonen.En Valtra N154e Versu samt en Valtra T174e Direct. Traktorerne var helt nye i starten af ​​testen, og der blev ikke foretaget nogen ændringer eller justeringer af nogen af ​​dem. Begge traktorer er EcoPower-modeller, hvilket betyder, at de kan køres ved lavere hastigheder i praktisk brug. Det sparer brændstof, reducerer støj og slid. Derudover ønskede vi at undersøge, om forskellen i brændstofforbrug mellem diesel og RME var påvirket af den lavere arbejdshastighed. Der er erfaring fra brugen af ​​RME i lastbiler, der antyder det. I løbet af sæsonen har traktorerne været brugt i cirka 550 timer hver. Under testen blev Valtra T174e brugt på tre forskellige gårde i Östergötland, og Valtra N154e løb på en gård mellem Uppsala og Enköping. De er blevet brugt i daglig drift i afgrødesæsonen.

RME er fremstillet af rapsolie og er et erstatningsbrændstof til diesel i almindelige dieselmotorer.

David Varverud

Energifabriken

Energifabriken har leveret den RME, der er brugt under testen, det er det samme produkt, som Energifabriken leverer til deres andre brændstofforbrugere, såsom offentlig transport, Arla og de fleste transportører. Alt RME, som Energifabriken producerer i deres anlæg i Karlshamn, er fremstillet af svensk raps og reducerer klimapåvirkningen gennem lavere CO-emissioner. RME, som Energifabriken leverer, har også en højere kvalitet af kritiske parametre sammenlignet med RME i henhold til den nuværende brændstofstandard. Kvaliteten af ​​RME er meget vigtig for driftssikkerheden. Pålidelighed sammen med økonomi er vigtige forudsætninger for at opnå succes med 100% RME-drift. Ud over at interviewe chauffører om deres oplevelser og oplevelser af at køre til 100% RME gennemførte vi også effektmålinger, hvor brændstofforbrug og AdBlue-forbrug også blev analyseret. Udstødningsgasrensningssystemet har sensorer, der måler niveauerne af nitrogenoxider (NOx), og disse sensorværdier blev også registreret under effektmålingerne, som blev udført med 100% RME samt diesel og HVO.
Resultater
Køre- og køreoplevelse: Førerne af de to traktorer har ikke været i stand til at bemærke noget unormalt i, hvordan traktorerne fungerede eller udførte. Alle kommentarer indikerer, at det ikke er muligt at fastslå, at vi har kørt til 100% RME. Startegenskaber / koldstart: Testen er udført i den varme sæson, indtil videre har det ikke været en udfordring. Energifabrikens erfaring fra andre maskiner ved 100% RME har imidlertid vist, at nogle maskiner kan reagere lige i starten, selv under varme forhold. Du kan derefter mærke en anden kørsel på motoren i løbet af det første sekund / sekunder efter tænding, men dette har ikke været tilfældet med disse traktorer. Den 4-cylindrede model, Valtra N154e, fortsætter testen selv over vinteren, så der får vi svar på køleegenskaberne, forudsat at vi får nogle få muligheder med køling. Lugt: Der blev ikke påvist nogen lugtændring fra udstødningsgasserne i testperioden. Når man bruger RME i ældre motortyper (før 2009/2010), opleves mere eller mindre “stegelugt” om udstødningsgasserne, jo ældre motor, jo klarere “stegelugt”. I løbet af efteråret pløjning med traktoren, der er gået uden for Uppsala, er der udført vedligeholdelse på ploven inde i værkstedet, hvorefter traktoren er kørt kortere tid indendørs til f.eks. drej ploven, så er der ikke fundet nogen lugt. Røg: Der er ikke observeret unormal røg. Brændstoffilter: Traktorerne har haft originale filtre gennem hele testperioden. Normalt skal du skifte brændstoffilter efter en til to måneders RME-brug, grunden til dette er, at RME opløser gamle aflejringer fra fossil diesel, som derefter øger belastningen på brændstoffiltrene i starten. I dette tilfælde er traktorerne helt nye og har således ingen fossile aflejringer i brændstoftanken eller rørene. Olietest: Olie-analyse er blevet udført to gange på begge traktorer. Den første gang ved cirka 200 timers drift og den anden gang omkring 400 – 500 timers drift. Alle analyser har vist normale værdier. Ingen fortynding af brændstof i olien. Effekt: 7,5 – 9,5% lavere maksimal effekt i RME-drift sammenlignet med diesel. Dette hænger sammen med RMEs lavere energiindhold pr. Liter brændstof. Det er i det normale interval, som man kan forvente. Chaufførerne har ikke bemærket denne kraftreduktion, når de kører i testen, da chaufførerne aldrig har kørt disse specifikke traktorer med diesel, de har heller ikke været i stand til at foretage den sammenligning. Brændstofforbrug: 4 – 8% øget forbrug under RME-drift sammenlignet med diesel. Dette er også i tråd med hvad vi kunne forvente. Det faktum, at RME-molekylet indeholder ilt, betyder at forbrændingen har potentialet til at være noget mere gunstig. Muligvis kan dette være grunden til, at brændstofforbruget afviger mindre fra dieselforbruget, end den maksimale effekt gør. Adblue: Det er kendt fra tidligere data og målinger, at NOx-emissioner (nitrogenoxider) under RME-drift er højere end fra diesel. Forbruget af Adblue stiger derfor normalt under RME-drift, fordi SCR-systemet kompenserer for de øgede NOx-emissioner. Vi kunne ikke bestemme nogen specifik stigning, da vi havde store forskelle i målte værdier (+ 5% – 50%). Vi kan dog bekræfte tendensen med øget forbrug af Adblue under RME-drift. Sensorværdien for NOx ifølge SCR-systemet viser, at NOx-indholdet i udstødningsgasserne er ækvivalent, uanset hvilket brændstof der bruges; systemet kan håndtere NOx-emissioner uanset brændstof.