loader imageEmmelev

Rapsudsæd

Ring og forhør om pris og muligheder i god tid inden såning.

Liniesort
Butterfly

Liniesort
Butterfly

Højest ydende af alle vinterrapssorter – For 3 år i træk

Linjesort

Den højest ydende vinterrapssort i danske forsøg i 2015, 2016 og i 2017

Meget højt olieindhold

Kompakt type med lav biomasse, ensartet modning og nem høst

Stor stråstyrke

Modner middeltidligt

Særdeles god resistens overfor rodhalsråd og god resistens overfor lys bladplet

Hybridsort
Schiller

Hybridsort
Schiller

God samlet sygdomstolerance

Højt olieindhold

Kort stængel med lille tendens til lejesæd

Skulpeopspringsresistens

data på skulpeopspring og haglskader viser en stærk resistens