loader image



Rapport Oliefrø

Oliefrø salgsafdeling

11. – 18. marts 2022
Krig i Ukraine
Krig fortsætter med at rase i Ukraine. På trods af anmodningen til Rusland om at suspendere invasionen af ​​Ukraine fra Den Internationale Domstol, fortsætter bombardementerne i hele landet. Markederne har derfor fortsat været ekstremt volatile i denne uge. Eksport er stadig umulig fra Ukraine. Med hensyn til Rusland er disse endnu ikke forbudt, men de anvendte restriktioner gør dem umulige. I dag er der eksportafgifter (på tonnager uden for de allerede definerede kvoter), fartøjer under russisk flag kan ikke losse, og betalingen er nu ekstremt kompliceret med 30 % af bankerne udelukket fra SWIFT-systemet.
På såsiden er Ukraine begyndt at så vårkorn i visse regioner, men det er endnu ikke muligt at vurdere arealerne. Agritel anslår et fald i frøplanter på 25% til 40%. Fremtidige majs- og solsikkeudbytter vil i øjeblikket falde med 20 % på grund af umuligheden af ​​at bringe nitrogengødning til markerne.
Raps
Raps nåede igen nye højder og endte på omkring €930/T fredag. Det højeste niveau, der nogensinde er nået, blev overskredet under de sidste sessioner med et toppunkt på €948,50/T, før det lukkede ved €928,50/T.
Ligesom i sidste uge har den gode ydeevne af olier såvel som energi understøttet prisen på raps i de seneste sessioner. Hertil kommer, takket være biobrændstoffer og rapsolie, er marginerne nu meget gode og fastholder priserne. Endelig er det vigtige element at huske det betydelige spænd mellem udløbene i maj og august på €185/T. Markedet bør holdes øje med, måske vil det passere 900€/T-mærket… Fortsættes På solsikkesiden fortsætter priserne med at stige. Den gamle høst er forhandlet til omkring 1000€/T og den nye 900€/T leveret til fabrikken. Markedsaktørerne forventer fremtidig oliemangel, hvor Ukraine er verdens største producent.
Soja
Sojamarkedet var også meget ustabilt i denne uge og sluttede ugen i rødt. På trods af dette, ligesom andre landbrugsvarer, forbliver priserne ekstremt høje. Det tørre vejr i Sydamerika letter sojahøsten, men vil have haft uoprettelige negative konsekvenser for produktionen.
Ugen var derudover præget af svag eksport fra USA, med kun ét salg på 200 kt måltider på vej mod Kina.
Olie
Stillet over for fiaskoen i forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine er priserne stadig omkring $105 pr. tønde (priserne var $120 i sidste uge). Det Internationale Energiagentur har bedt OPEC+-medlemmer om at øge deres produktionskvoter, men de nægter. Der er planlagt et møde den 31. marts for at blive enige om de beslutninger, der skal træffes for at aflaste markedet.
Palmolie
Palmeolie var nede i denne uge. Malaysia annoncerede en stigning på 33 % i eksporten mellem 1. og 15. marts. Denne meddelelse er i modstrid med den foregående uge, stigningen i mængder solgt på hjemmemarkedet med 20% til 30%. Ikke desto mindre kunne Indonesien fjerne disse restriktioner for eksportmængder til fordel for eksportafgifter.
USD / T 17/03/2022 11/03/2022
Sojabønner FOB Rotterdam 1910 1900 10
Sojabønner FOB Sydamerika 1750 1920 -170
Solsikke FOB Rotterdam 0
Solsikke FOB Argentina 2400 2410 -10
Rapsfrø FOB Rotterdam 2130 2120 10
Palm Olein Crude (FOB Malaysia) 1680 1640 40