loader imageRapport Oliefrø

Oliefrø salgsafdeling

Mandag den 22. juli 2024
Raps
Prisen på europæiske rapsfrø var faldet kraftigt i et oliefrøkompleks, der havde oplevet et markant fald i mere end en uge efter stærke landbrugspriser, især i de østlige lande. På Matif steg rapsfrø midt på ugen til €460, før 4 bullish-sessioner trak det mod/over €490. Mens rapsmel nu handles på det laveste niveau i 12 måneder, omkring €260. Selvom produktionen i EU og Storbritannien forventes at være lavere end i den forrige kampagne, ser de seneste nyheder mere betryggende ud, især i Frankrig. Nye skøn tyder på muligheden for at nå landsgennemsnittet over 5 år. Oliefrømarkedet i Nordamerika ville have tynget rapsfrø i Europa. I Canada ville afgrøder nyde godt af gode forhold. “God til fremragende” vurderinger for raps i Saskatchewan ville nå næsten 85 %. Operatører ville forvente en rekordproduktion på omkring 21 Mt. Midlerne ville have reduceret deres længde lidt fra den 12. juli med salg af 1.952 partier. Deres længe var på den dato på 16.283 lod. Endelig forbereder EU sig på at indføre midlertidig told på massiv import af biodiesel efter opsvinget i erhvervslivet under de seneste kampagner. Disse blev betragtet som svigagtige af aktører i den europæiske sektor. Kommissionen har foreslået at fastsætte toldsatser på mellem 12,8 og 36,4 %. De skulle pålægges i midten af ​​august.

På det fysiske marked er stemningen fortsat rolig med god fremgang i høsten i Vesteuropa. I Frankrig er høsten cirka 60-70 % fremskreden. Efter vores vurdering bør produktionen ligge mellem 3,9 og 4 mt mod 4,3 sidste år. I Tyskland går høsten også fremad, og produktionen forventes også at falde i forhold til sidste år, mellem 3,6 og 3,7 millioner tons mod 4,1 sidste år. På EU + UK-niveau taber vi mellem 2 og 3 millioner tons med omkring 18 millioner i år sammenlignet med 20,9 sidste år. Det vil være nødvendigt at finde importeret raps til at forsyne fabrikkerne, vel vidende at Ukraine vil levere betydeligt mindre frø givet dets produktionsestimater (3,7 millioner tons sammenlignet med 4,8 sidste år). Frelsen vil komme gennem Australien og Canada, fraværende fra vores europæiske feeds sidste år.

Soja
Tidligere på ugen forårsagede attentatforsøget på Donald Trump og hans mulige genvalg nogle forstyrrelser på sojabønnermarkedet i Chicago, hvor operatører frygtede en reduktion i eksporten til Kina. Derudover kan tilbagetrækningen af ​​Joe Biden annonceret i søndags være kilden til yderligere forstyrrelser i den kommende uge. Ud over den politiske kontekst er amerikanske sojabønneafgrøder i meget gode forhold (+13 point i forhold til sidste år), og produktionen kan ifølge CIC stige fra 7,4 Mt til 120,7 Mt. Derudover var CBOT-sojakomplekset svagt, med eksportsalg på kun 350 kt i denne uge. USDA rapporterede angiveligt 137 kt nye sojabønnesalg til Kina. Salget fra brasilianske landmænd nåede 1,5 Mt med faste FOB-præmier. For den nye kampagne ville USDA have reduceret globale sojabønnearealer til 86,1 M ha. Ikke desto mindre ville forventningen om gode afkast have haft en nedadgående indvirkning på markedet i starten af ​​ugen, hvilket understregede tendensen til et kompleks svækket af skuffende amerikansk og kinesisk efterspørgsel. Status for den amerikanske sojaafgrøde i 2024 forblev uændret på 68 % god/udmærket.
Olie
Oliepriserne forblev stabile i løbet af ugen på høje niveauer på $85/tønde, på trods af faldet i lagerniveauet i USA, hvilket ikke desto mindre er en stærk faktor i stigende priser for markedet. Faktisk faldt de kommercielle reserver med 4,9 millioner tønder i ugen, der sluttede den 12. juli. Dette fald i lagrene ville have en tendens til at presse oliepriserne op. Svage nøgletal fra Kina og den amerikanske dollars styrke ser dog ud til at opveje denne tendens. Kina, den største importør af olie, vil stå over for faldende økonomisk vækst, en ejendomskrise, et trægt forbrug og betydelig økonomisk usikkerhed.
Olier
Palmeolie begyndte en korrektion for to uger siden og nåede et lavpunkt midt i sidste uge. Sojaolie korrigerede også, hvilket førte til et fald i rapsolie i Matif. Denne reduktion kunne dog give rapskomplekset mulighed for at genvinde en vis konkurrenceevne. Solsikkeolie forblev stærk i et miljø, hvor andre vegetabilske olier var i en ret nedadgående tendens. Den stærke varme i Sortehavet kan nemlig få indflydelse på solsikkeproduktionen, hvilket fastholder den opadgående tendens. På efterspørgselssiden forblev destinationsmarkederne (Indien/Kina) dynamiske.
USD / T 19/07/2024 12/07/2024
Sojabønner FOB Rotterdam 1067 1080 -13
Sojabønner FOB Sydamerika 944 931 12
Solsikke FOB Rotterdam 1130 1075 55
Raps FOB Rotterdam 1107 1112 -6
Palmeolie (FOB Malaysia) 903 895 8
FAME O Rotterdam 1180 1180 0