loader imageSamarbejde mellem Emmelev og Circle K

Omdanner strøm til flydende energi i diesel

Nyt samarbejde mellem Emmelev A/S og Circle K sikrer, at den tunge transport kan køre videre med diesel i tanken – og samtidig fortrænge den sorte fossile diesel og dermed CO2.
Emmelev A/S og Circle K går nu sammen om at sikre klimavenlige brændstoffer til den tunge transport og dermed skabe øjeblikkelige resultater til gavn for klimaet.
Det er Danmarks største energileverandør til transportsektoren samt største producent af vedvarende brændstoffer, som sammen vil sikre stabilitet og infrastruktur til den tunge transportsektor.
Projektet skal omdanne strømmen fra vindmøller til 10 millioner liter metanol årligt. Metanolen vil blive benyttet af Emmelev A/S på Fyn til produktionen af vedvarende brændstoffer, som kan bruges 100 procent i diesellastvogne og busser uden, at der skal ske tekniske ændringer.
”Det er den hurtigste måde at få PtX inkluderet i den danske vognpark på, og VE-brændstoffer er et ideelt værktøj til at skabe mærkbare CO2-reduktioner i transportsektoren allerede nu,” siger medejer af Emmelev A/S, Morten Simonsen.

Han underskrev forleden af talen med Circle K sammen med Head of Supply and Transport Europe, Circle K, Martin Wiell Christensen og under overværelse af energi- og klimaminister Dan Jørgensen, som sagde:
”Det her er et kvantespring for den grønne omstilling og utrolig positivt.”

Skal ikke vente på infrastruktur
Fra 2022 vil det være muligt at producere nok til, at det hvert år vil opveje for 7.000 personbilers årlige CO2-udledning. Dette lader sig gøre i praksis, da den eksisterende vognpark, og navnlig den tunge transport, kan køre på VE-brændstoffer uden at skulle ændre noget. Dermed kræver det ingen større ændringer af tankinfrastrukturen for forbrugerne og virksomhederne i transportsektoren.
Circle K har indgået aftale med REintegrate, der er en del af Greenlab i Skive, om at aftage e-metanol de første fem år for at kickstarte projektet. Vindmøllerne vil udelukkende producere PtX i deres anvendelsestid.

Energi- og klimaminister Dan Jørgensen glædede sig ved underskrivelsen af aftalen over, at der tages endnu et skridt i retning mod mere klimavenlig transport:
”Vi står over for store udfordringer med at få CO2 ud af transportsektoren, og vi har brug for, at nogle går forrest på den innovative måde og samtidig skaber arbejdspladser. Der er en tendens til, at danskerne vil køre grønnere, og nu bakker erhvervslivet op. Jeg glæder mig til at høre mere om, hvordan det går med projektet,” sagde Dan Jørgensen.

Fakta
Power-to-X (PtX) er den samlede betegnelse for en proces, der via elektrolyse omdanner elektricitet fra vindmøller til brint, der kan anvendes som ren brint eller til videreforarbejdelse til mange forskellige typer slutprodukter. I dette konkrete tilfælde er slutproduktet flydende metan: metanol. Metanol kan bl.a. benyttes direkte i produktionen af VE-brændstoffer, og fortrænge den normale metanol.
1. Projektet er Danmarks første PtX-projekt benyttet i VE-brændstoffer.
2. Produktionen begynder i slutningen i 2022, og vil producere VE-brændstof nok til at opveje for 7.000 personbilers årlige CO2-udledning
3. VE-brændstoffer nedsætter CO2-fortrængningen i transportsektoren betragteligt. I dag fortrænger Emmelevs biodiesel allerede 72% CO2.

Fra venstre energi- og klimaminister Dan Jørgensen, medejer Morten Simonsen, Emmelev A/S og Head of Supply and Transport Europe, Circle K, Martin Wiell Christensen.