loader imageMuslingefoder til grise

Emmelev med i projekt om muslingefoder til grise

Tilsat protein fra muslingeproduktion til foder baseret på raps kan begrænse importen af soja, men indtil nu har fremstillingsprocessen været for dyr. Det skal et nyt projekt, som Emmelev A/S er en del af, gøre op med.
Konkurrencedygtigt dansk proteinfoder af muslinger fra European Protein kan være vejen til et renere vandmiljø og erstatte importeret soja. Det mener adm. Direktør Jens Legarth, European Protein. Virksomheden er derfor nu godt på vej med et pilotprojekt, som skal dokumentere, at der både er økonomi og miljøgevinster i at producere foder på et grundlag af fermenteret planteprotein fra eksempelvis raps- og muslingehøst. Med i projektet er Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn, og desuden deltager Aller Aqua, Vital Petfood Group og AGROVI. Muslingerne optager store mængder kvælstof og i mindre udstrækning fosfor fra vandmiljøet – og ovenikøbet lagrer de CO2. Derudover vil tilsat protein fra muslingeproduktionen også gøre det muligt at begrænse importen af soja til foder, fordi danske foderkilder såsom raps bliver tilstrækkeligt proteinholdige, når man tilsætter muslingerne. Men indtil nu har fremstillingsprocessen på grund af omkostninger til produktion og tørring været for dyr til, at det kunne blive en rentabel forretning at lave foder af muslingerne. Hos European Proteins mener CEO Jens Legarth dog, at man har knækket den nød. ”Vi bruger ikke penge på tørring af muslingerne, vi konserverer på en anden måde, hvor vi bruger den gamle teknologi fermentering. Og så bliver det en rigtigt god forretning for både landmanden og den kommende foderfabrik, samtidig med at vi gavner vandmiljøet,” siger Jens Legarth i en pressemeddelelse fra virksomheden. ”Hvis du vil gøre havet rent, så er muslingen vejen. Det er dokumenteret, at muslinger ikke kun forbedrer vandkvaliteten gennem filtrering af vandet og opsamling af næringsstoffer. De påvirker også de næringsstoffer, som allerede er samlet i havbunden på de danske fjorde. Og den effekt mangler vi at tilføre de nuværende planer og virkemidler,” siger Jens Legarth. Han ser store perspektiver i kombinationen af muslinger og hjemmedyrket korn og planteprotein, der samfermenteres: ”Det kan blive en stor eksportvare, og Europa kan sagtens blive selvforsynende ved at bruge fermentering på denne måde. Havet har uendelige ressourcer af protein, som vi skal udnytte bedre,” siger Jens Legarth. I Vejle-Fredericia Lbf. kan formand Nis Hjort godt se perspektiverne i forhold til at etablere muslingeopdræt i Vejle Fjord med henblik på foderproduktion. Han er selv involveret i forsøg med muslinger som redskab til miljøforbedringer gennem styregruppen i projektet ”Sund Vejle by”, hvor der gennem de seneste år har været forsøg med muslingeopdræt i fjorden.