loader image19.04.2021 – 07:04

Jyske Morgennyt

Geopolitisk uro tager til

Jyske Morgennyt 19.04.2021 – 07:04
komme nye tiltag, men pressemødet kan blive langt mere interessant. Lagarde vil uden tvivl vil blive hårdt presset, for hvad der kommer til at ske på juni-mødet, når der skal tages stilling til fremtidige obligationsopkøb. Sideløbende bliver der offentliggjort konjunkturindikatorer (PMI’er), hvor vi venter en opbremsning i fremgangen. Det vil ikke komme som en overraskelse for finansmarkedet i lyset af de seneste europæiske nedlukninger. De europæiske sundhedsmyndigheder (EMA) vil i ugens løb også komme med en udmelding om Johnson & Johnson’s vaccine. Kun en uventet absolut afvisning af firmaets vaccine vil give en negativ markedsreaktion. Derimod er vi bekymrede over udviklingen på den geopolitiske front. Præsident Biden bliver i tiltagende grad udfordret af Rusland og Kina, og vinduet for en ”ny” atomaftale mellem USA og Iran løber kun til august. Forud for en atomaftale venter vi politiske og militære konfrontationer i Mellemøsten. USA leverer i denne uge kun mindre interessante makrotal, og Fed-medlemmerne kommer ikke længere med udtalelser med færre end 10 dage til næste pengepolitiske møde. En tæt besat regnskabsuge for SP500-selskaber er største trækplaster for investorer i USA. Globale futures signalerer her til morgen, at de europæiske aktiebørser åbner højere.