loader imageOtterup
17. oktober 2022

Genopbygning efter brand skrider planmæssigt fremad

Otterup 17 oktober 2022
Arbejdet med at genopbygge en del af produktionsapparatet på Emmelev A/S i Otterup, efter en brand i september, skrider nu planmæssigt frem.
Branden opstod i oliemøllen, hvor olie bliver presset ud af rapsfrø. Som følge heraf har vi midlertidig måtte indstille produktionen af de proteinrige rapskager, som bruges i foderet til bl.a. malkekøer. De øvrige dele af produktionsanlægget har været mindre påvirket.
Vi stræber efter altid at gøre det bedste for vores kunder, og har derfor lovet dem at vi løbende holder dem orienteret om hvorledes genopbygningen skrider frem, og hvornår vi kan forvente at produktionen genoptages.
Planerne for genopbygningen er lagt og i fuld gang. Dette handler først og fremmest om oprydning efter branden, samt genopbygning af den hal, hvor oliemøllen var placeret. Herudover har vi indkøbt en ny oliemølle. Denne oliemølle har tidligere været i drift og der pågår nu et arbejde med at nedtage denne, samt at få den fragtet til Otterup og sat op.
Det er endnu for tidligt at sige præcist, hvornår produktionen kan genoptages i fuldt omfang. Vi arbejder på højtryk for at komme i gang så hurtigt som muligt, og meget tyder på, at vi er på plads med det nye produktionsanlæg primo 2023.
Vi har gode danske rapsfrø på lager klar til at indgå i produktionen, og vi ved, at der er stor efterspørgsel på de proteinrige foderkager, så vi glæder os til igen at kunne levere til vores kunder.