loader imageEmmelev

Beslutninger

om CSR og bæredygtighed.

Vidste du…

17 regler for verdensmålene

Emmelev vil leve op til de 17 regler, der er udstukket af Verdensmålene/OECD. Foruden de officielle mål har FN derudover udstukket 10 principper om ansvarlig adfærd.

Vores…

CSR strategi

Emmelevs ledelse har besluttet en CSR strategi med hovedvægt på nedenstående hovedpunkter:

№ 01

EmmeIev’s hovedformål med produktion af biodiesel er, at kunne tilbyde markedet et velegnet, flydende, non-fossilt brændsel til transport- og energiindustrien.

№ 02

Emmelev vil leve op til alle de regler for miljø og arbejdsmiljø, der forventes af en moderne virksomhed, og derunder tage hensyn til medarbejdere, lokalsamfund, andre berørte virksomheder som fx leverandører og kunder..

№ 03

Emmelevs ledelse vil årligt udpege handlingsområder for at søge yderligere forbedringer i CSR og Bæredygtighed.

№ 04

Emmelev vil, hvor muligt, stille rimelige krav til sine underleverandører, om at de lever op til Verdensmålene.

№ 05

Emmelev vil indenfor de rammer, som forefindes, leve op til Verdensmålene for en god og tidssvarende CSR strategi.

№ 06

Emmelev er ISO 50000 certificeret for sit eget energiforbrug.

№ 07

Emmelev vil stadig være en fuldt certificeret virksomhed, der tilfredsstiller de regler, der gælder for fastlæggelse af en CO2 fortrængning for de produkter, der leveres. For alle leverandører af bl.a. Biodiesel gælder der en harmoniseret EU forordning, som fastlægger CO2 fortrængningen. ( 2009/28/EF ). Emmelev vil med sin biodieselproduktion fortsat leve op til en CO2 fortrængning, der ikke er mindre end 60%.