loader imageVenstre:

Biodiesel er en del af løsningen

To folketingsmedlemmer, Lars Chr. Lilleholt (V) og Marie Bjerre (V) besøgte forleden Emmelev A/S.
Der skal også i fremtiden være iblandet mindst 7,6 procent biobrændstoffer i den benzin og diesel, der sælges i Danmark. Det er meldingen fra tidligere Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som sammen med partifællen Marie Bjerre forleden besøgte Emmelev A/S på Nordfyn. Her produceres klimavenlig biodiesel på grundlag af raps. ”Biodiesel reducerer udledningen af CO2 med 70 procent, og Emmelev A/S producerer en stor del af den biodiesel, der bruges herhjemme som tilsætning til den fossile diesel,” siger Lars Christian Lilleholt.
Nødvendigt med en afklaring
De to folketingsmedlemmer mener, at biodiesel kommer til at spille en stor rolle for den tunge transport i forbindelse med de kommende klimatilpasninger. Biodiesel kan umiddelbart og uden tekniske ændringer erstatte fossil diesel som brændstof til den tunge trafik, og dermed kan biodiesel medvirke til en hurtig reducering af det danske CO2 udslip fra den vigtige transportsektor. ”Vi går til klimaforhandlingerne inden så længe, og det er nødvendigt, at vi får en afklaring på iblandingskravet. Jeg oplever, at regeringen tøver, men hele branchen har brug for en afklaring, og vi er ikke i tvivl om, at vi som minimum skal fastholde en iblandingsprocent på 7,6 – helst så høj som muligt,” siger Marie Bjerre.
Skaber danske arbejdspladser
”Det er ikke kun godt for klimaet, når biler, lastbiler og busser kører på danskproduceret biodiesel. Biodiesel som brændstof medvirker samtidig til at mindske luftforureningen i de store byer, og det er med til at skabe danske arbejdspladser og ikke importerer råstoffer fra andre verdensdele,” siger Marie Bjerre, som konstaterer, at mange busser og lastbiler i Sverige kører på 100 procent biodiesel. Emmelev A/S producerer biodiesel på grundlag af danske GMO-frie rapsfrø. Der findes også anden dansk produktion af biodiesel samt storskala-produktion i bl.a. Tyskland, Polen og Sverige.
Klimavenlig rapsproduktion
Rapsen dyrkes af danske landmænd og er en velkendt og afprøvet vinterafgrøde med en række fordele i sædskiftet og for miljøet. Landbruget arbejder ihærdigt på at nedbringe CO2-belastningen, og den danske produktion af raps på 180.000 hektar er en af de mest klimavenlige i Europa. Når biodiesel er udvundet af rapsfrøene, bruges restproduktet, der udgør cirka 2/3 af den samlede mængde, til proteinholdige og GMO-frie foderkager til kreaturer og erstatter dermed importeret sojaskrå fra andre verdensdele, hvor der ryddes regnskov for at tilgodese landbrugsproduktionen. Desuden produceres glycerin til brug i food- og pharmaproduktionen. I Danmark er forbruget af diesel til offentlig transport på godt 150 mio. liter om året. Erstattes denne fossile olie af biodiesel, vil CO2-besparelsen være ca. 300.000 ton om året.