loader imageBiodiesel er en del af klimaløsningen

Biodiesel er en del af klimaløsningen

Folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) ser store miljømæssige fordele ved dyrkning af raps i Danmark og dermed – som han siger – dyrkning af biodiesel.
Biodiesel produceret på raps kan blive en større del af den nære fremtids klimavenlige brændstof i Danmark. Det mener MF og medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i Folketinget, Morten Messerschmidt (DF). Han besøgte i denne uge biodiesel-virksomheden Emmelev A/S samt planteavler Lars Langskov Nielsen, Lykkesgård ved Uggerslev på Nordfyn. Lars Langskov Nielsen er erfaren rapsdyrker og driver sammen med en kollega 1.900 hektar, hvoraf 350 hektar er med raps. Han forklarede, at rapsdyrkning er populært blandt landmænd, fordi afgrøden har mange positive egenskaber bl.a. at samle kvælstof i jorden, så afgrøderne året efter ikke behøver så meget gødning. ”Raps har store positive miljøegenskaber i dansk markbrug, og det skal vi være opmærksomme på. Der er mange win-wins ved at tilsætte mere biodiesel til den fossile diesel,” siger Morten Messerschmidt.
Væsentlig del af planteavlen
”Biodiesel på raps møder politisk modstand på Christiansborg, og derfor er det rat at komme ud i virkeligheden og konstatere, at rapsdyrkning er en væsentlig del af den samlede planteavl. Det er nyt for mig, at raps har så stor positiv betydning for opsamling af næringsstoffer i jorden og er en gevinst for både miljø og klima,” siger Morten Messerschmidt. På Emmelev A/S tog medejer Morten Simonsen imod Morten Messerschmidt og gav en orientering om brændstoffet biodiesel, som kan medvirke til en hurtig og smertefri omstilling af den tunge trafik af bl.a. lastbiler og busser. Biodiesel kan umiddelbart bruges i de dieselmotorer, vi kender i dag. I Sverige kører mange busser og lastbiler på 100 procent biodiesel, og herhjemme er der i forvejen blandet biodiesel i den dieselolie, som sælges på tankstationer over hele landet.
Proteinrige foderkager
Det her illustrerer, at iblanding af raps giver en miljøgevinst og er til gavn for klimaet. Den viden tager jeg med tilbage til Christiansborg,” siger politikeren. Morten Simonsen lægger vægt på, at når biodiesel er udvundet af rapsfrøene, bruges restproduktet, der udgør to tredjedele af den samlede mængde, til proteinholdige og GMO-frie foderkager til kreaturer. Foderkagerne formindsker dermed importen af sojaskrå fra bl.a. Sydamerika.
Fakta
  • Emmelev A/S er en af to danske biodiesel-producenter.
  • Råvaren raps købes direkte hos danske landmænd eller grovvareselskaber.
  • Rapsen presses og forarbejdes ud over til biodiesel også til rapsolie, foderkager til især kvæg samt glycerin, der sælges til pharmaindustrien.
  • Emmelev beskæftiger 45 ansatte.
Yderligere oplysninger: Morten Simonsen 6482 2540
Morten Messerschmidt på raps-lageret på Emmelev A/S, hvor medejer Morten Simonsen viste rundt.
Foto øverst: Lars Langskov Nielsen, Morten Simonsen og Morten Messerschmidt var på tur i marken på Lykkesgård – netop i disse dage blomstrer rapsen og præger landskabet.