loader imageAnalyse:

Biodiesel er billigst i en overgangsfase

Biodiesel er billigst i en overgangsfase

EA Energianalyse laver rapport for Emmelev A/S og mener, at danskdyrket raps kan vise sig at give klimafordele, som hidtil ikke er belyst.
Økonomisk og set i forhold til drivhusgasser er biodiesel et godt alternativ til fossil diesel i de kommende år. Det viser en rapport, som det anerkendte analysevirksomhed EA Energianalyse har udarbejdet for Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn. Med en råoliepris i 2030 på 92 US dollars pr. tønde er den samfundsøkonomiske CO2-reduktionsomkostning ved at fortrænge fossil diesel i tung transport ca. 600 kr. pr. ton ved biodiesel, ca. 950 kr. pr. ton ved biogas og over 4,500 kr. pr. ton ved Fischer-Tropsch dieselprodukter, også kaldet PtX-diesel, fremgår det af analysen. Dermed er det langt billigere for samfundet at erstatte traditionelt dieselolie med biodiesel fremstillet af raps frem for alternativer som biogas og syntetisk-fremstillet diesel via power-to-x.
Fornuft i at anvende biodiesel
Ifølge Ing.dk sætter resultaterne i analysen gang i debatten om udfasning af fossil diesel og benzin til fordel for mere klimavenlige brændstoffer. Det handler om fornuften i at anvende biodiesel produceret på grundlag af raps dyrker på danske marker. Medejer af Emmelev A/S, Morten Simonsen siger til ing.dk, at selv om virksomheden har en kommerciel interesse i at fremstille biodiesel, så var det for at få en bedre forståelse af de samfundsøkonomiske forhold, at han bad EA Energianalyse om at trække i arbejdstøjet: ”Vi har selvfølgelig en fornemmelse af, at biodiesel bidrager positivt til fortrængningen af CO2, og at samfundsøkonomien er fornuftig. Men vi har ikke haft de fornødne regnekræfter i forhold til alternativerne. Med rapporten i hånden kan vi nu komme med en kvalificeret svar, når både kunder og politikere spørger om CO2- økonomien bag biodiesel,” siger Morten Simonsen.
Tre måde at reducere på
I analysen fra EA Energianalyse ses der på tre forskellige måder at reducere forbruget af diesel frem mod 2030: ved dansk biodiesel fra rapsfrø, ved biogas i tung transport og ved anvendelse af Fischer-Tropsch diesel baseret på elektrolysebrint og CO2. Det sidste kaldes i almindelig tale for PtX-diesel. Et af spørgsmålene er, hvordan de afledte effekter ved produktion af biodiesel og biogas bør indregnes. Herunder CO2 effekten i landbruget, de såkaldte LULUCF effekter, samt effekterne ved at foder fra raps kan fortrænge sojaimport, fremgår det af rapporten. Det er betydeligt mere udfordrende at elektrificere lastbiler end personbiler, og størstedelen af lastbiler forventes dermed at være dieseldrevne mange år frem. Til gengæld er der allerede igangsat initiativer vedrørende udskiftning af bybusser, mens turistbusser til gengæld er mere udfordrende at elektrificere. Hans Henrik Lindboe fra EA Energianalyse siger til ing.dk, at man under arbejdet med rapporten er blevet opmærksom på, at ILUC muligvis ikke inddrager fordele ved den danske raps-dyrkning på en retvisende måde. Det gælder først og fremmest når indenlandsk dyrkning af raps anvendes til både biodiesel og til foder: ”Vi har valgt ikke at tage ILUC med i rapporten simpelthen fordi de tal, vi kunne finde i litteraturen, ikke er gode nok,” siger Hans Henrik Lindboe.
Ikke belyste fordele
EA Energianalyse mener, at danskdyrket raps kan vise sig at give klimafordele, som hidtil ikke er belyst. ”Det har gjort os bekymret for, om fx EU-Kommissionens Joint Research Center virkelig har de rigtige faktorer med i beregningerne. Det kan vise sig, at det faktisk ikke kun for de danske klimamål, men også globalt, er en god ide at fortrænge fossil diesel med biodieselbaseret raps dyrket i Danmark, der samtidig leverer foder. Det afgørende er, at det foder klimamæssigt er væsentligt bedre end importeret foder produceret på soja fra de områder, hvor der ryddes regnskov,” siger Hans Henrik Lindboe. Han anbefaler, at ILUC-beregningerne bliver tjekket igennem af danske forskere.
En trædesten i en første fase
Hans Henrik Lindboe mener ligesom Morten Simonsen fra Emmelev A/S, at biodiesel på raps kan være en af mange løsninger i den første overgangsfase: ”Det er en trædesten på vejen mod mere klimavenlig transport i en første fase. Der er brug for mange forskellige løsninger, hvis vi skal nå meget ambitiøse mål på forholdsvis kort tid, og biodiesel er blot en af dem,” siger Morten Simonsen.