loader imageKlima- og energiordfører

besøgte Mollerup Mølle A/S

Klimavenlig biodiesel produceret på dansk raps til bl.a. tunge lastbiler og busser var i fokus, da Anne Paulin (S) var på virksomhedsbesøg på Mors.

Klima- og energiordfører besøgte Mollerup Mølle A/S

Biodiesel er ikke palmeolie, som rydder regnskove langt fra Danmark, og biodiesel på dansk raps smadrer ikke den danske produktion af fødevarer eller lægger beslag på miljøsårbar jord. Det kunne Socialdemokraternes energi-, klima- og forsyningsordfører Anne Paulin konstatere, da hun i denne uge besøgte korn- og foderstofselskabet Mollerup Mølle A/S på Mors. Mollerup Mølle A/S modtager hvert år omkring 25.000 ton rapsfrø fra de nordjyske planteavlere, og en stor del af rapsen sendes videre til Emmelev A/S på Fyn. Her omdannes rapsen til klimavenlig biodiesel, specialprodukter og til proteinholdige foderkager til kreaturerne, som erstatter importeret soja fra Sydamerika. Den danske biodiesel produceret på raps kan umiddelbart fyldes i tanken på dieselbiler, lastbiler og busser og vil dermed fortrænge 70-75 procent CO2. Under besøget på Mollerup Mølle A/S forklarede driftsleder Martin Josefsen, Morsø Taxi og Turisttrafik, at han har fyldt 100 procent biodiesel i tanken på flere busser og dermed kørt klimavenligt bl.a. i forbindelse med Kulturmødet på Mors. Hvis det offentliges udbudsmateriale på rutekørsler fx omfattede krav om grøn energi, kan den klimavenlige biodiesel få en større lokal klimarolle, mente han.
Tag fat på afgifterne
”Hvis politikerne tager fat på afgifterne på dette brændstof, kunne det udbredes endnu mere og blive et aktivt værktøj i det fremtidige klimaarbejde,” sagde salgsleder Jakob Pedersen fra Mollerup Mølle A/S. Han opfodrede Anne Paulin til tage tilbage på Christiansborg og sikre bedre betingelser for dansk biodiesel, som her og nu kan blive et aktiv for klimaet, og som er lokalt produceret samt skaber lokale arbejdspladser. Anne Paulin forklarede, at arbejdet med at skabe den nye klimalov fortsætter på Christiansborg: ”Det har været meget interessant at besøge Mollerup Mølle og blive sat ind i de egenskaber, som biodiesel har,” siger Anne Paulin. ”Jeg synes det er spændende, at der lokalt på Mors er et engagement omkring den grønne omstilling, ligesom det er godt for det videre arbejde, at jeg i dag har hentet viden om mulighederne,” siger Anne Paulin. Lige nu forhandles der på Christiansborg om klimaplaner. Klimaloven blev aftalt i december, og nu skal der laves planer for, hvordan der kan leves op til loven, og hvilke redskaber der skal i anvendelse.
Hurtige CO2-reduktioner
Morten Simonsen, som er medejer af Emmelev A/S, forklarede under mødet, at virksomheden kan producere omkring otte procent af det samlede diesel-forbrug: ”Biodiesel bliver aldrig den eneste løsning, men der vil gå noget tid, før tunge lastbiler og busser kan køre på el og biogas, og så kan biodiesel medvirke til, at vi kan hente CO2-reduktioner hurtigt,” sagde Morten Simonsen og undrede sig over, at biodiesel ikke spiller en langt større og mere positiv rolle i debatten.
”Spændende besøg, hvor jeg efter en silo-bestigning fik nydt udsigten til det halve af Mors og Salling,” siger Anne Paulin.
Fakta
Biodiesel produceres på Emmelev A/S i Danmark på raps fra de marker, som netop nu står i fuldt flor. Det kan umiddelbart fyldes på lastbiler og busser uden at der skal ændres på motorerne og kan således 100 procent erstatte almindelig importeret fossil diesel. En hektar raps bidrager med ca. 1.200 liter biodiesel. Anne Paulin er lokalt folketingsmedlem, er socialdemokraternes energiordfører, forsyningsordfører og klimaordfører, kommer fra Skive og er valgt i Vestjylland.